CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III

TÓM TẮT VĂN BẢN

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14

Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 15/11/2018.

Cụ thể, thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của bí mật Nhà nước đến hết thời hạn sau đây:

- 30 năm đối với bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật;

- 20 năm đối với bí mật Nhà nước độ Tối mật;

- 10 năm đối với bí mật Nhà nước độ Mật.

Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước về hoạt động có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật này và phải xác định cụ thể tại tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước khi xác định độ mật. Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước về địa điểm kết thúc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không sử dụng địa điểm đó để chứa bí mật Nhà nước.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trừ các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật Nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Tải văn bản

Tin hay xem
Liên kết website
Thời tiết
Thứ năm: 29/02/2024

Thời tiết

 
 
Thống kê truy cập

Online: 2

Ngày: 45

Tháng: 5667

Tổng: 91151

Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina