CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11
 • Mã số: 64/2006/QH11
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 23/11/2023
2 Nghị định số 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
 • Mã số: 69/2011/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 23/11/2023
3 Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
 • Mã số: 06/CT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 23/11/2023
4 Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
 • Mã số: 16/CT-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 23/11/2023
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội, số 71/2020/QH14
 • Mã số: 71/2020/QH14
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 23/11/2023
6 Quyết định 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
 • Mã số: 1246/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 23/11/2023
7 Chỉ thị sô 07-CT/TW 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
 • Mã số: 07-CT/TW 2021
 • Cơ quan: Ban Chấp hành Trung ương
 • Cập nhật: 23/11/2023
8 Nghị định 63/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
 • Mã số: 63/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 23/11/2023
9 Thông tư 04/2023/TT-BYT về việc quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
 • Mã số: 04/2023/TT-BYT
 • Cơ quan: Bộ Y tế
 • Cập nhật: 23/11/2023
Thời tiết
Thứ hai: 24/06/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina