CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Hiệu lực: 08/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: Nghị quyết 97/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 24/01/2024
2 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
Hiệu lực: 01/07/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2011/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 16/06/2023
3 Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 25/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
4 Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Hiệu lực: 28/05/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 31/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
5 Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng
Hiệu lực: 20/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 145/2020/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
6 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 2021 hợp nhất Luật Khiếu nại
Hiệu lực: 06/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/VBHN-VPQH
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/06/2023
7 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 20/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/08/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina