CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Luật Tiếp công dân của Quốc hội, số 42/2013/QH13
Hiệu lực: 01/07/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
2 Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Hiệu lực: 15/08/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
3 Thông tư 39/2014/TT-BGTVT Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/11/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
4 Thông tư 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Hiệu lực: 11/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2022
5 Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân
Hiệu lực: 01/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2022
6 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 20/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/04/2023
7 Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Hiệu lực: 23/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 55/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina