CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
 • Mã số: 18-CT/TW
 • Cơ quan: Chủ tịch nước
 • Cập nhật: 05/09/2023
2 Nghị quyết số 30/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
 • Mã số: 30/NQ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 05/09/2023
3 Quyết định số 620/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
 • Mã số: 620/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 05/09/2023
4 Quyết định 937/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
 • Mã số: 937/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/05/2023
5 Quyết định 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới"
 • Mã số: 418/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 29/05/2023
6 Thông tư 42/2021/TT- BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông chống và trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 42/2021/TT- BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina