CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam
 • Mã số: 544/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 23/06/2023
2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12
 • Mã số: 39/2009/QH12
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 04/05/2023
3 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi
 • Mã số: 06/2011/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 04/05/2023
4 Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng
 • Mã số: 71/2011/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 04/05/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina