Banner Header
CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III


LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III

Phan văn Duy

Chi Cục trưởng

Trần Quang Trung

Phó Chi cục trưởng

Đinh Văn Ngoan

Phó Chi cục trưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Đào tạo

Nguyễn Đình Đường

Trưởng phòng

Nguyễn Công Chiến

Phó Trưởng phòng

Đoàn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý hạ tầng

Ngô Thanh Liêm

Trưởng phòng

Võ Đình Trung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phan Trung Quân

Phó Trưởng phòng

Đội Thanh tra - An toàn số 5

Phạm Thế Nghiệp

Đội trưởng

Hoàng Văn Công

Phó Đội trưởng

Đội Thanh tra - An toàn số 6

Nguyễn Thanh Tuy

Đội trưởng

Đội Thanh tra - An toàn số 7

Trần Minh Trường

Phó Đội trưởng (Phụ trách)

Đội Thanh tra - An toàn số 8

Phan Văn Út

Đội trưởng

 
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina