CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III


LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Lãnh đạo Chi cục

Trần Văn Bổng

Chi cục trưởng

Trần Quang Trung

Phó Chi cục trưởng

Đinh Văn Ngoan

Phó Chi cục trưởng

Kế toán trưởng

Triệu Quốc Sơn

Kế toán trưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Đào tạo

Nguyễn Đình Đương

Trưởng phòng

Nguyễn Công Chiến

Phó Trưởng phòng

Đoàn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý hạ tầng

Ngô Thanh Liêm

Trưởng phòng

Võ Đình Trung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phan Trung Quân

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

Đội Thanh tra - An toàn số 5

Phạm Thế Nghiệp

Đội trưởng

Hoàng Văn Công

Phó Đội trưởng

Đội Thanh tra - An toàn số 6

Nguyễn Thanh Tuy

Đội trưởng

Đội Thanh tra - An toàn số 7

Trần Minh Trường

Đội trưởng

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Đội trưởng

Đội Thanh tra - An toàn số 8

Phan Văn Út

Đội trưởng

 
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina