CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
 • Mã số: 57/2024/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 24/05/2024
2 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Mã số: 32/2023/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/12/2023
3 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
 • Mã số: 33/2023/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/12/2023
4 Nghị định 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 45/2018/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 11/05/2022
5 Thông tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
 • Mã số: 08/2019/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
6 Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Mã số: 1269/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 31/01/2023
7 Thông tư 21/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
 • Mã số: 21/2022/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/12/2022
Thời tiết
Thứ hai: 24/06/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina