CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
 • Mã số: 84/2015/QH13
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 20/04/2023
2 Quyết định số 87/QĐ-TTg về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
 • Mã số: 87/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/04/2023
3 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
 • Mã số: 39/2016/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/04/2023
4 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và người học nghề, tập nghề, thử việc phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Mã số: 44/2016/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/04/2023
5 Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
 • Mã số: 02/2017/TT-BLĐTBXH
 • Cơ quan: Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH)
 • Cập nhật: 20/04/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina