CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 960/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực Nội vụ
 • Mã số: 960/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 18/03/2024
2 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14
 • Mã số: 29/2018/QH14
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 29/09/2023
3 Nghị định 26/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
 • Mã số: 26/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 29/09/2023
4 Quyết định 969/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 • Mã số: 969/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 29/09/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina