CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14
  • Mã số: 29/2018/QH14
  • Cơ quan: Quốc hội
  • Cập nhật: 29/09/2023
2 Nghị định 26/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
  • Mã số: 26/2020/NĐ-CP
  • Cơ quan: Chính phủ
  • Cập nhật: 29/09/2023
3 Quyết định 969/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
  • Mã số: 969/QĐ-TTg
  • Cơ quan: Thủ tướng
  • Cập nhật: 29/09/2023
Thời tiết
Thứ sáu: 01/12/2023

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina