CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Quyết định 932/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 03/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 932/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/09/2023
2 Nghị định 47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Hiệu lực: 09/04/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 30/09/2022
3 Quyết định 46/2021/QĐ-BCĐCCHC Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
Hiệu lực: 16/04/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 46/2021/QĐ-BCĐCCHC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
4 Nghị quyết 76/2021/NQ-CP Ban hành Nghị quyết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030
Hiệu lực: 15/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 76/2021/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
5 Thông báo 79/2022/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 22/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 79/2022/TB-VPCP
 • Loại: Thông báo
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
6 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hiệu lực: 06/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 933/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
7 Quyết định 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 62/QĐ-TCTCCTTHC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/09/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina