CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
 • Mã số: 422/QĐ-TTg
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 03/11/2022
2 Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 42/2022/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 30/09/2022
3 Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
 • Mã số: 1.003135
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/05/2022
4 Thủ tục thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009451
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
5 Thủ tục thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
 • Mã số: 1.009461
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
6 Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009464
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
7 Thủ tục chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
 • Mã số: 1.009465
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
Thời tiết
Thứ hai: 28/11/2022

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina