CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH11
 • Mã số: 03/2007/QH11
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 17/04/2023
2 Nghị quyết 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • Mã số: 126/NQ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/04/2023
3 Nghị quyết 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
 • Mã số: 128/NQ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/04/2023
4 Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
 • Mã số: 38/NQ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/04/2023
5 Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
 • Mã số: 359/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/04/2023
6 Quyết định 1409/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
 • Mã số: 1409/QĐ-BYT
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 17/04/2023
7 Quyết định 1856/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em
 • Mã số: 1856/QĐ-BYT
 • Cơ quan: Bộ Y tế
 • Cập nhật: 19/04/2023
8 Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
 • Mã số: 664/CĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/04/2023
9 Quyết định 2122/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 • Mã số: 2122/QĐ-BYT
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 19/04/2023
10 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
 • Mã số: 2447/QĐ-BYT
 • Cơ quan: Bộ Y tế
 • Cập nhật: 19/04/2023
11 Quyết định 3044/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
 • Mã số: 3044/QĐ-BYT
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 17/04/2023
12 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
 • Mã số: 2447/QĐ-BYT
 • Cơ quan: Bộ Y tế
 • Cập nhật: 08/05/2023
Thời tiết
Thứ năm: 18/04/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina