CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Quyết định 2534/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tài
Hiệu lực: 10/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2534/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 10/10/2022
2 Nghị định 47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Hiệu lực: 09/04/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 30/09/2022
3 Quyết định 2043/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 30/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2043/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
4 Quyết định 2209/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch của cách hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2209/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
5 Thông báo 79/2022/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 22/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 79/2022/TB-VPCP
 • Loại: Thông báo
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
6 Quyết định 46/2021/QĐ-BCĐCCHC Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 46/2021/QĐ-BCĐCCHC
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
7 Nghị quyết 76/2021/NQ-CP Ban hành Nghị quyết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030
Hiệu lực: 15/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 76/2021/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina