CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước

Chi ngân sách thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn cải cách hành chính

Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước.

Theo đó, nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính của bộ, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Các nội dung được chi từ các nguồn phí kể trên gồm có:

- Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở trong nước và nước ngoài; Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài.

- Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính;

- Chi xây dựng, duy trì Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh...

Thông tư cũng đưa ra quy định cụ thể về các vấn đề liên quan như mức chi cho từng nội dung, việc lập dự toán chi và quyết toán kinh phí.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. 

Thông tư này:
- Làm hết hiệu lực Thông tư 172/2012/TT-BTC
- Hướng dẫn Quyết định 225/QĐ-TTg

Tải văn bản

Tin hay xem
Liên kết website
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Thống kê truy cập

Online: 1

Ngày: 11

Tháng: 8022

Tổng: 132846

Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina