CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Quyết định 151/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”
Hiệu lực: 15/02/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 151/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 21/02/2024
2 Quyết định 2534/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tài
Hiệu lực: 18/08/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 2534/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 10/10/2022
3 Quyết định 2043/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 30/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2043/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
4 Quyết định 2209/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch của cách hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2209/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
5 Quyết định 385/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 30/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 385/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/05/2023
6 Quyết định 636/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 25/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 636/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
7 Quyết định 658/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 29/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 658/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/06/2023
8 Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 02/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina