CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quyết định 385/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 30/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 385/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch nhằm triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ;…

Bên cạnh đó, nội dung triển khai của Kế hoạch bao gồm: xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính theo chuyên đề của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; định kỳ hàng quý, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả của các thành viên trước Ban Chỉ đạo; rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tải văn bản

Tin hay xem
Liên kết website
Thời tiết
Thứ năm: 29/02/2024

Thời tiết

 
 
Thống kê truy cập

Online: 2

Ngày: 42

Tháng: 5664

Tổng: 91148

Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina