CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 78/2016/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 24/11/2023
2 Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra, xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 01/2017/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 23/02/2024
3 Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 03/2017/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/06/2023
4 Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018
 • Mã số: 128/2018/ NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 11/05/2022
5 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 40/2019/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 04/05/2023
6 Thông tư 06/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 06/2020/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/06/2023
7 Nghị định 54/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 • Mã số: 54/2022/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 07/11/2022
8 Thông tư 33/2022/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 33/2022/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/01/2023
9 Thông tư 38/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 38/2023/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 26/12/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina