CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

04 điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo

Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

1. 04 điều kiện để được áp dụng chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, với nội dung đề xuất đổi mới, sáng tạo:

  • Có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật;
  • Vì lợi ích chung, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung;
  • Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác;
  • Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

2. 05 việc không được làm trong khuyến khích, bảo vệ cán bộ:

  • Lợi dụng chính sách, biện pháp khuyến khích, bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước…;
  • Cản trở, gây khó khăn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ năng động, sáng tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
  • Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong trình tự, thủ tục phê duyệt và triển khai thực hiện các đề xuất đổi mới, sáng tạo;
  • Không chấp hành sự phân công của cơ quan, tổ chức về việc giao thực hiện đề xuất; thực hiện không đúng đề xuất được cơ quan sử dụng cán bộ quyết định cho thực hiện...;
  • Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ năng động, sáng tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình đề xuất, thực hiện đề xuất đã được đánh giá là hoàn thành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tải văn bản

Văn bản liên quan

Tin hay xem
Liên kết website
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Thống kê truy cập

Online: 2

Ngày: 11

Tháng: 5745

Tổng: 116071

Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina